Se anunță concurs de comercializare a bunurilor confiscate

La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere sau de depozitare.

Cererile de participare vor fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 18 ianuarie 2024, ora 9-00.

La cerere urmează de prezentat următoarele documente:

Documentele de constituire și certificatul de atribuire a codului fiscal;

Bilanțul la ultima dată gestionară, confirmat de Biroul Național de Statistică;

În caz de necesitate, licența care atestă dreptul de a practica un anumit gen de activitate;

Certificatul de la bancă (bănci) privind situația contului curent (conturilor curente);

Ofertă în scris, autentificată prin semnătura conducătorului, plasată întrun plic sigilat, cu indicare pe plic a cuvîntului ”CONCURS”. Oferta va conține prețul de comercializare a bunurilor confiscate, comisionul solicitat pentru serviciile de consignație și termenele de achitare la buget a sumelor aferente.

Reamintim că, SFS exercită atribuții de evidență, evaluare și vînzare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor.

Pe site-ul oficial al SFS sînt plasate şi, respectiv, actualizate informaţiile privind soldurile bunurilor confiscate propuse spre comercializare agenţilor economici.


Preluat de la: Noi.md