Agenția de Mediu atenționează agenții economici

Agenția de Mediu atenționează agenții economici care în anul 2023 în procesul de activitate au produs/colectat sau valorificat deșeuri, au obligația să raporteze informațiile veridice cu privire la cantitatea totală a fiecărei categorii de deșeuri, precum și modul de gestionare a acestora, notează Noi.md.

Procedura de raportare se face prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” (http://siamd.gov.md/), pînă la data de 30 aprilie 2024.

Nerespectarea prevederilor privind ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora atrage după sine răspundere disciplinară, contravențională, penală sau civilă, după caz.


Preluat de la: Noi.md