Referendum și prezidențiale? Promo-Lex: Subiectul integrării europene nu trebuie monopolizat în scop electoral de o anumită forță politică

„Asociația Promo-LEX consideră în continuare că o astfel de comasare a scrutinelor nu este binevenită întrucât poate afecta egalitatea șanselor concurenților și libertatea formării opiniei alegătorilor. În plus, faptul că inițiativa de organizare a referendumului vine din partea unui viitor candidat în alegerile prezidențiale, îl poate avantaja pe acesta în raport cu ceilalți pretendenți.

Atragem atenția asupra faptului că proiectul de lege respectiv a fost aprobat prin ignorarea legislației privind transparența decizională pe parcursul consultării, dezbaterii și votării. De asemenea, din argumentarea expusă de autoarea amendamentului cu privire la organizarea referendumului concomitent cu alte alegeri nu este clar care sunt motivele amendării legislației. Or, cu aproape un an în urmă, la 8 decembrie 2022, autoarea a fost printre deputații care au votat în lectură finală Codul electoral nou care stabilea că nu este posibilă comasarea.

Între timp, pe parcursul anului, nu au existat practici de aplicare a normei care ar recomanda modificarea acesteia.

Desele modificări neargumentate ale Codului electoral sunt contrare principiului stabilității legislației electorale și afectează gradul de încredere a cetățenilor în procesul electoral.

Din cele menționate supra, observăm că prevederile Codului electoral cu privire la desfășurarea concomitentă a referendumului republican și a alegerilor prezidențiale/parlamentare au fost modificate de către Parlament la inițiativa Președintelui Republicii Moldova, prin referire directă la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024.

În același timp, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, statuează în pct. 4.2. din Rezoluția sa nr.2251 (2019) că, „pentru a permite alegătorilor să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când votează, nu ar trebui să fie posibilă organizarea unui referendum în același timp cu alte alegeri”.

Codul bunelor practici în materie de referendum (revizuit) 11 stabilește la pct. III.9.c. că „Este recomandat să nu se organizeze alegeri și referendumuri în aceeași zi dacă referendumul se referă la instituția vizată în alegeri”. În descriere se specifică faptul că „în timp ce organizarea simultană a alegerilor și a referendumurilor poate fi oportună din punct de vedere practic, ar trebui evitată confuzia între problemele puse în joc în alegeri și cele ale referendumului. În unele cazuri, diferențele dintre drepturile electorale în alegeri și referendumuri pot crea confuzii. Din aceste motive, liniile directoare recomandă să nu se organizeze alegeri și referendumuri în aceeași zi dacă referendumul este despre instituția vizată în alegeri”.

Chiar dacă vectorul european al societății moldovenești nu este direct relaționat cu instituția prezidențială, totuși faptul că inițiativa de organizare a referendumului pe un subiect de interes național vine din partea unui viitor candidat în alegeri, care se vor desfășura probabil în aceeași zi cu

referendumul, poate avantaja candidatul respectiv în raport cu ceilalți, în special, cu acei care la fel vor susține ideea integrării europene. Aceste observații permit de a susține că recomandările Codului de bune practici s-ar putea referi și la cazul analizat în prezenta Opinie.

Comisia de la Veneția în Avizul său asupra proiectului de Cod electoral (în vigoare) aprecia în par. 137 drept „schimbare pozitivă care contribuie la alegerile informate ale alegătorilor” prevederea că „nici un referendum național și nici unul local nu poate avea loc în aceeași zi cu alegerile parlamentare, prezidențiale sau locale”.

Dacă Parlamentul sau altă autoritate publică va decide totuși să inițieze pentru toamna anului 2024 un referendum, concomitent cu alegerile prezidențiale, considerăm că acesta ar trebui să fie unul Constituțional”, se menționează în raportul Promo-Lex.


Preluat de la: Unimedia.info