Moldova va primi 13,5 milioane euro pentru construcția unei instalații de distrugere/prelucrare a deșeurilor animaliere

Ministerul Finanțelor și Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare au semnat un acord de finanțare în valoare de 13,5 milioane euro pentru proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova MAC-P”.

Potrivit Ministerului Finanțelor, banii vor fi utilizați pentru construcția unei instalații de distrugere/prelucrare a deșeurilor de origine animală nedestinate consumului uman, care ar fi o soluție reală pentru menținerea situației epizootice favorabile din țară, inclusiv pentru protecția mediului, și ar facilita includerea Republicii Moldova în lista țărilor cu drept de export în Uniunea Europeană a produselor zootehnice.

De asemenea, vor fi alocate fonduri suplimentare pentru a asigura coordonarea și gestionarea eficientă a proiectului, inclusiv asigurarea continuă a auditului financiar, funcționarea mecanismului de remediere a reclamațiilor, monitorizare și evaluare și alte aspecte care permit implementarea.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între anii 2020 și 2024.

Rata dobânzii aferentă creditului constituie la moment 0,45 % anual. Suplimentar este prevăzută achitarea taxei de deservire în mărime de cca 0,75 % anual.


Preluat de la: Publika.md