Guvernul a aprobat proiectul de lege care se referă la politica bugetar-fiscală a țării pentru anul 2021

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021, care prevede o serie de modificări, a fost aprobat astăzi de către Cabinetul de miniștri.

Potrivit proiectului, măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul viitor sunt orientate să contribuie la dezvoltarea economiei naționale prin susținerea mediului de afaceri și consolidarea veniturilor bugetare în vederea finanțării cheltuielilor publice.

Principalele măsuri de politică fiscală și vamală propuse pentru anul viitor se referă la revizuirea scutirilor persoanelor fizice și majorarea scutirii personale; standardizarea cotelor de impozitare a veniturilor persoanelor fizice; eliminarea reținerii impozitului pe venit în cazul repartizării dividendelor între companii; revizuirea cotelor TVA în agricultură; continuarea Programului de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale; stabilirea accizelor la produsele din tutun, produsele alcoolice și produsele petroliere pe o perioadă de trei ani; implementarea unui mecanism de subvenționare a companiilor de colectare și reciclare a ambalajelor, indică documentul.

Totodată, ca urmare a propunerilor parvenite în procesul consultărilor publice, proiectul de lege ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2021 a fost completat cu următoarele prevederi: permiterea la deducere companiilor de asigurări, a provizioanelor formate pentru acoperirea creanțelor specifice domeniului asigurărilor; extinderea dreptului la deducere a cheltuielilor achitate de contribuabili sub formă de taxe de aderare și cotizații pentru toate asociațiile de reprezentare a activității de întreprinzător, în mărime de 0,15% din fondul de retribuire a muncii; neimpozitarea cu impozitul pe venit la cota de 4% (IVAO) a veniturilor din granturi neimpozabile.

De asemenea, este prevăzută permiterea la deducere a primelor de asigurări medicale din venitul  persoanelor fizice nerezidente obținut din activitatea conform contractului de muncă; revizuirea condițiilor de înregistrare a contractelor privind darea în locațiune a proprietății imobiliare de la persoane fizice la persoane fizice, precum și termenul de achitare a obligației (actualmente se achită în avans, se propune până la data de 25 a lunii); reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul HORECA; diminuarea contribuției de la 2,5% la 1,5% din venitul din vânzări aferente serviciilor de telefonie mobilă începând cu anul 2022; alte propuneri de perfecționare a legislației fiscale și vamale.


Preluat de la: Publika.md

 Fără categorie