Ambasada României în Republica Moldova a prezentat regulile de intrare în țară

Ambasada României în Republica Moldova a prezentat regulile de intrare în țară a cetățenilor străini și apatrizilor, cu următoarele excepții:

– Membri de familie ai cetățenilor români;
– Membri de familie ai cetățenilor altor state membre UE sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
– Persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile SMUE, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului UE;
– Persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau alt document echivalent;
– Personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
– Pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
– Pasagerii care călătoresc din motive imperative;
– Persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

Cetățenii Republicii Moldova, ca și ai altor state, care nu se încadrează în categoriile de excepții enumerate mai sus nu au dreptul de a intra pe teritoriul României.

Persoanelor, care se încadrează în excepțiile prevăzute mai sus și intră în România, nu li se mai impune măsura izolării/ carantinei începând cu data de 2 iulie 2020.


Preluat de la: Publika.md