Toate dosarele penale și contravenționale se vor regăsi pe platforma e-Dosar

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat conceptul Sistemului informațional automatizat „e-Dosar”, care urmează să îmbunătățească fluxul de colectare, procesare și distribuție a datelor și informațiilor între instituțiile implicate în procesul juridic și administrativ.

„Majoritatea schimburilor de informații în cadrul MAI, precum și în afara MAI sînt efectuate în baza documentelor pe suport de hîrtie. Nu există sisteme informatice și tehnologii ce ar facilita procesul. Această stare de fapt afectează performanța operațională și instituțională pe domeniul urmăririi penale”, precizează Ministerul de Interne, transmite IPN.

Potrivit instituției, sistemul actual de colectare a datelor despre infracțiuni nu acoperă pe deplin necesitățile ofițerilor de urmărire penală prin lipsa în sistem a evidenței actelor procesuale la faza urmăririi penale, acesta de facto fiind un sistem destinat stocării informației statistice, despre evidența infracțiunilor, cauzelor penale și persoanelor care au săvîrșit infracțiuni.

Implementarea Sistemului informațional automatizat „e-Dosar” va permite automatizarea și digitalizarea proceselor, precum și reducerea timpului de procesare a dosarelor și eliminarea activităților manuale repetitive prin utilizarea tehnologiilor moderne.

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „e-Dosar” a fost publicat pentru consultări publice, iar ulterior va fi examinat de Guvern.


Preluat de la: Noi.md