În mai multe localități din R. Moldova se va desfășura Ancheta Postrecenzare

Șeful Direcției generale metode și inovații statistice a BNS, Lilian Galer, a declarat că Recensămîntul Populației și Locuințelor 2024 urmează să se încheie pe data de 7 iulie, iar Ancheta Postrecenzare este planificată pentru perioada 15 iulie-4 august. Localitățile nu sînt divulgate pentru a asigura independența între cele două exerciții. Este vorba despre un eșantion reprezentativ, proporțional cu numărul de sectoare de recensămțnt. Un sector de recensămțnt cuprinde în jur de 200 de locuințe.

„Va fi exact ca la Recensămîntul de bază. Recenzorul va merge din casă în casă pe sectorul selectat. Deci în teritoriul alocat, recenzorul este obligat să identifice toate locuințe și să le recenzeze repetat. Doar că chestionarul va fi mai scurt decțt chestionarul de bază. sînt doar acele variabile care să ne permită să identificăm exact persoana din Ancheta Postrecenzare cu Recensămîntul de bază și totodată să ne permită să deducem statutul de rezident al persoanei”, explică Lilian Galer.

Responsabilul a menționat că scopul principal al anchetei Anchetei Postrecenzare este să arate gradul de acoperire la Recensămțnt. În ceea ce ține de verificarea calității informației colectate, aceasta este redusă doar la cțteva variabile.

„Noi contrapunem datele fiecărei persoane care a participat la Ancheta Postrecenzare cu datele din Recensămțnt. Dacă în Ancheta Postrecenzare apar persoane care nu au fost recenzate la Recensămțnt, în baza lor se calculează gradul de sub-acoperire. De asemenea, se calculează, conform unor indicatori, în ce măsură corespund răspunsurile și cțt de mult ne putem baza pe datele colectate în cadrul Recensămîntului”, a mai spus șeful Direcției generale metode și inovații statistice.

Amintim că Recensămîntul Populației și Locuințelor 2024 se desfășoară în perioada 8 aprilie-7 iulie.


Preluat de la: Noi.md