Statutul certificatului medical poate fi verificat online

Pentru a utiliza acest serviciu electronic, seria și numărul certificatului medical urmează a fi introduse în cîmpul indicat.

Datele din certificatele de incapacitate temporară de muncă pot avea următoarele statute afișate pe ecran:

– datele din certificatul medical sînt recepționate și sînt în proces de examinare,
– datele din certificatul medical nu s-au acceptat,
– decizia de stabilire a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este aprobată,
– este adoptată decizia de refuz,
– indemnizația este transferată spre plată prestatorului serviciului de plată desemnat,
– decizia de stabilire a indemnizației este în așteptarea calculului.

Mai multe informații utile referitor la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă pot fi găsite pe pagina web a CNAS, la rubrica „Întrebări frecvente”.


Preluat de la: Noi.md