SIS, CNA și ARBI vor avea acces la ”păcatele” tale din trafic

La fel, și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale va primi statut de utilizator al sistemului de monitorizare a traficului, reieșind din împuternicirile pe care le are – să efectueze investigațiile financiare paralele, precum și să indisponibilizeze bunurile infracționale.

În prezent, legislația prevede la noțiunea de „utilizator” care instituții sînt autorizate de a accesa și vizualiza informația din Sistem, acestea fiind angajații din cadrul Serviciului Tehnologii Informaționale, Inspectoratului General al Poliției, altor autorități administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum și din cadrul Serviciului Protecție și Pază de Stat, cărora le revin atribuții în domeniul de asigurare a ordinii publice, prevenirea și curmarea infracțiunilor și altor încălcări ale legilor.

În nota informativă a proiectului se menționează că având în vedere că Serviciului de Informații și Securitate și Centrului Național Anticorupție, la fel, le revin atribuții în domeniul securității statului, prevenirii și combaterii infracțiunilor și altor încălcări ce afectează securitatea națională, se propune completarea noțiunii de „utilizator” cu textul „Serviciului de Informații și Securitate și Centrului Național Anticorupție”, astfel încât, entitățile respective să obțină dreptul de a accesa și vizualiza informațiile din Sistem.

În cazul în care modificările vor fi aprobate, acestea urmează a intra în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial. Și asta pentru că SIS, CNA și ARBI au nevoie să utilizeze Sistemul informațional în procesul de prevenire și combatere a acțiunilor care afectează securitatea statului, combatere a corupției și actelor conexe corupției, precum și recuperare a bunurilor infracționale.


Preluat de la: Noi.md