România se apropie tot mai mult de cel mai cel mai important obiectiv strategic național

România a primit, la începutul acestei săptămâni, scrisori din partea Comitetului OCDE pentru oțel și a Comitetului pentru construcții navale, prin care partea română a fost informată despre finalizarea evaluării țării noastre în cele două domenii. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului transmite, joi, că prin parcurgerea acestei etape, România atinge încă două ținte pe drumul către aderarea la una dintre cele mai relevante Organizații la nivel internațional în domeniul politicilor publice.

„Scrisorile urmează prestației foarte bune a delegației României în cadrul reuniunilor celor două Comitete din primăvara acestui an, la Paris, unde pe agenda discuțiilor s-au aflat rapoartele de evaluare a țării noastre din perspectiva alinierii la cele mai bune practici în domeniul siderurgiei și construcțiilor navale și găzduirii, în toamna anului trecut, de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), a misiunii comune de evaluare pe cele două componente”, transmite MEAT. Evaluarea în cele două Comitete a reflectat evoluția pozitivă a României în ceea ce privește: strategiile de promovare a practicilor și dezvoltării sustenabile a productivității și competitivității în sectorul construcțiilor navale și al producției de oțel; transparența și implicarea activă în forurile internaționale din sectorul maritim, cum ar fi Organizația Maritimă Internațională, Organizația de Cooperare economică la Marea Neagră și Comitetul pentru construcții navale; cadrul normativ ce asigură condiții de piață competitive în acord cu prevederile Uniunii Europene cu privire la ajutoarele de stat, România aderând, totodată, la acordurile Organizației Mondiale a Comerțului cu privire la subvenții și la măsurile de contracarare a efectelor de distorsiune asupra comerțului și pentru menținerea unor condiții de piață concurențială; tranziția treptată a sectorului siderurgic către adoptarea metodei cuptoarelor cu arc electric (EAF) pentru fabricarea oțelului, în vederea atingerii neutralității carbonului. Astfel, politicile existente au potențialul de a promova în continuare dezvoltarea durabilă a industriei siderurgice, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării competențelor și a oportunităților de angajare pentru a atenua impactul social al decarbonizării; Evaluarea a reeflectat și interesul puternic în continuarea dialogului internațional, țara noastră aspirând să își îmbunătățească politicile, practicile și reglementările prin schimb de cunoștințe și colaborare cu țările producătoare de oțel, organizații internaționale, părți interesate și parteneri guvernamentali la nivel național. Într-un context marcat de crize succesive și perturbări ale lanțurilor de aprovizionare, industria oțelului din România și-a dovedit reziliența, precum și rolul semnificativ în economia națională, din perspectiva susținerii altor ramuri industriale.

Considerat cel mai cel mai important obiectiv strategic național după cel al aderării țării noastre la NATO și la UE, procesul de aderare la OCDE reprezintă o prioritate inclusiv la nivelul MEAT, care este punct focal național pentru 5 comitete/grupuri de lucru ale OCDE: Comitetul pentru oțel, Comitetul pentru construcții navale, Comitetul pentru comerț, Comitetul pentru întreprinderi mici și mijlocii și antreprenoriat și Comitetul pentru turism. Mai mult decât atât, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (care se află sub coordonarea MEAT), se asigură punctul focal pentru Comitetul pentru Politica de Protecție a Consumatorilor.
Marcel Ciolacu: Vreau ca 2026 să fie anul aderării noastre la OCDE. Este unul dintre principalele proiecte de țară pentru România Premierul Marcel Ciolacu declara în primăvara acestui an că dorește să aderăm la OCDE în anul 2026, evidențiind angajamentul său în acest sens. În discursul său, premierul a evidențiat reziliența economiei românești, progresele înregistrate pentru implementarea recomandărilor OCDE din 2022, precum și angajamentul față de reforme și aderarea la standardele organizației. Premierul Ciolacu a subliniat atunci că aderarea la OCDE este „unul dintre principalele proiecte de țară pentru România, un proiect pe care îl tratăm cu deplină responsabilitate și angajament” și a arătat că acest pas nu doar că va îmbunătăți viața fiecărui român, dar va aduce și beneficii economice semnificative, inclusiv investiții mai mari și o mai mare vizibilitate internațională pentru țară.


Preluat de la: Timpul.md