Parlamentul a aprobat în lectură finală. Controale de stat mai eficiente

Portivit documentul, reglementările vor micșora timpul procedurilor de control cu cel puțin 74 mii om-ore pe an și vor aduce economii de cel puțin 71 milioane lei pe an, pentru antreprenori. În plus, aceste modificări vor diminua semnificativ riscul de corupție.

Proiectul votat contribuie la un control mai eficient și mai clar pentru organul de control, fără eschivări și blocaje în procedură, continuînd parcursul de simplificare a activității antreprenoriale, promovînd controalele eficiente și fără abuzuri, reducînd din stresul asociat cu controalele, economisind timpul antreprenorilor și oferindu-le pîrghii de remediere rapidă, dar și conformare voluntară.

Principalele prevederi permit antreprenorilor să conteste deciziile de control în instanță, prevenind astfel pierderi nejustificate de timp și bani. sînt introduse sancțiunile, în cazul abuzurilor din partea inspectorilor și se îmbunătățește supravegherea internă a autorităților de control din partea Cancelariei de Stat. Mai mult, va exista o delimitare clară între „recomandări” și „indicații” oferite de inspectori, astfel încît antreprenorii vor pierde timp mai puțin în înlăturarea și prevenirea încălcărilor.

Potrivit proiectului, planurile de control vor fi unificate, vor fi revizuite condițiile pentru control inopinat și incluse temeiuri specifice pentru controlul asupra agenților economici care se eschivează intenționat de la controale. Totodată, este introdusă posibilitatea suspendării termenelor de control în anumite situații, precum așteptarea rezultatelor testelor de laborator.

Mai mult, în cazul contravențiilor, organul de control va activa în calitate de agent constatator și va verifica obiectele necesare pentru constatarea contravenției, fără atribuții largi de control.

Autorii proiectului de lege cred că reducerea poverii de control și reglementare poate genera economii pentru consumatori și mediul de afaceri în valoare de pînă la 1% din PIB anual, ceea ce pentru Moldova ar presupune economii de circa 2,5 miliarde lei anual.

În opinia lor, sistemul de controlul previzibil, fără abuzuri și constructiv în raport cu agenții economici – încurajează investițiile și noii întreprinzătorii să se lanseze în afaceri, influențînd astfel rata de supraviețuire a întreprinderilor nou create. Astfel vor exista afaceri care prosperă.


Preluat de la: Noi.md