Împăratul Traian. Ce trebuie să știm despre această personalitate controversată

În anul 106, împăratul roman Traian a cucerit o parte din teritoriul Daciei (20-25%) şi capitala sa Sarmisegetuza, formînd pe acest teritoriu provincia romană cu acelaşi nume – Dacia.

După cum scrie portalul moldovenii.md, Traian a „jefuit” Dacia centrală cucerită, a scos de pe teritoriul său mari bogăţii – aur, argint, valorile culturale ale dinastiei regale dacice, a distrus elita statului, a distrus capitala şi edificiile religioase ale strămoşilor noştri.

Traian a adus la Roma o pradă bogată din Dacia, spre deliciul populaţiei, care a parazitat pe nenorocirile altor popoare – cetăţenii romani „civilizaţi”, obişnuiţi să trăiască din pomenile împăraţilor, care au jefuit popoarele cucerite. Nici o victorie a Romei nu a fost celebrată cu atîta fast, precum victoria lui Traian asupra Daciei.

În cinstea acestei victorii la Roma a fost nivelat unul dintre dealuri, în locul căruia Traian a construit un complex imens, din care a rămas o parte din ruine şi faimoasa Columna lui Traian, pe care sînt reprezentate scenele din războaiele dacice.

Tendinţa unor istorici de a-l eroiza pe împăratul Traian, de a face pe duşmanul civilizaţiei strămoşilor noştri un erou naţional, dorinţa de a-i atribui fapte bune este condamnabilă şi nu este susţinută de patrioții din Republica Moldova.

Evlavia nechibzuită pentru această personalitate foarte controversată este atît de răspîndită că astăzi cu numele lui sînt numiţi copii, străzi, vinuri. Aceluiaşi împărat îi este atribuită construcţia fortificaţiilor pe teritoriul actual al Republicii Moldova – aşa-numitul Valul lui Traian, care nu are nici o legătură cu Traian.


Preluat de la: Noi.md