Gudsi Osmanov este noul Ambasador al Azerbaidjanului în România

La 19 ianuarie, Ambasadorul Azerbaidjanului în România, Gudsi Osmanov, a prezentat copii ale scrisorilor sale de acreditare ministrului român de externe, Luminița Odobescu. În cadrul întrevederii a fost remarcată importanța cooperării strategice și a relațiilor de prietenie dintre Azerbaidjan și România, inclusiv a fost discutată agenda vizitelor bilaterale la nivel înalt, activitatea comisiei interguvernamentale și consultări politice.

În cadrul întrevederii au fost discutate, de asemenea, oportunitățile de extindere a cooperării dintre cele două țări în domenii precum energia, inclusiv “energia verde”, transportul și proiectele logistice.
Ministrul Luminița Odobescu a remarcat nivelul înalt al relațiilor dintre cele două state și a reiterat angajamentul României de a dezvolta un parteneriat strategic bilateral.

De asemenea, părțile au făcut schimb de opinii cu privire la alte chestiuni bilaterale și regionale de interes reciproc.

Ministrul i-a urat succes în activitatea sa noului Ambasador.


Preluat de la: Timpul.md