Examenul de bacalaureat: Care este numărul profesorilor evaluatori

Potrivit Ministerului Educației, în total, în sesiunea curentă, vor activa 18 comisii de evaluare, în care vor fi încadrați circa 550 de profesori evaluatori.

Toate cadrele didactice au participat la cursuri de formare organizate de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare.

Profesorii evaluatori au fost propuși de Organele locale de specialitate în domeniul învăţămîntului, instituţiile de învăţămînt profesional tehnic (colegii/ centre de excelenţă), instituţiile de învăţămînt superior.

Componența numerică a fiecărei Comisii Republicane de Evaluare a fost stabilită în funcție de numărul testelor scrise la disciplina de examen și timpul destinat verificării testelor.

Pe 27 iunie, la centrele de bacalaureat, vor fi afișate rezultatele din sesiunea de bază. Sesiunea de bacalaureat se va desfășura în perioada 04 – 21 iunie 2024.


Preluat de la: Noi.md