Dodon se LAUDĂ cu realizările Primăriei Chișinău, deși nu are NICIO ATRIBUȚIE legală în problemele administrației publice locale

 

Proiectele de amploare de modernizare și dezvoltare promovate de actuala administrație a municipiului Chișinău sunt posibile doar datorită unor acțiuni comune între toate instituțiile statului. Despre aceasta anunță șeful statului, Igor Dodon, care remarcă că este o premieră când Președinția, Guvernul și Primăria Chișinău acționează la unison pentru interesele chișinăuienilor.

„Doar prin eforturi comune, prin colaborare și consens între toate instituțiile statului se poate reuși ceea ce nu s-a reușit ani la rând. Este situația când putem realiza multe lucruri frumoase pentru cetățeni”, a scris președintele pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului a amintit că a susținut plenar toate proiectele de dezvoltare a infrastructurii drumurilor în Capitală și suburbii. Astfel, din cele peste 6 miliarde de lei alocate în cadrul programului prezidențial ”Drumuri bune pentru toți”, 24 de milioane sunt prevăzute pentru localitățile din municipiul Chișinău.

La propunerea președintelui, alte 100 de milioane de lei au fost alocate din bugetul statului pentru reparația și modernizarea străzii Albișoara și renovarea trotuarelor de pe străzile Pușkin și Bodoni. De asemenea, șeful statului anunță despre identificarea altor 20-30 de milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii în curțile cartierelor rezidențiale.

Președintele este implicat și în dezvoltarea programelor de îmbunătățire a condițiilor de trai în suburbiile municipiului Chișinău. Igor Dodon a susținut primarul general în acțiunile care au rezultat cu conectarea la energia electrică a locuințelor mai multor familii din satul Dobrogea, care au stat fără lumină timp de 8 ani. O altă problemă soluționată a fost extinderea rețelei de gazificare în comuna Sângera. Aici, 622 de gospodării vor fi conectate până la sfârșitul anului la gazoduct.
Șeful statului susține administrația Capitalei și în eforturile de renovare a Stației de epurare. În prezent, se identifică compania producătoare de utilaj corespunzător pentru asigurarea finalității procesului de epurare a apelor uzate, precum și reducerea volumului de nămol acumulat, ce provoacă mirosul neplăcut în Capitală.

„În prezent, de comun cu primarul general, dar și Guvernul, avem ample discuții la acest subiect, pentru a rezolva definitiv această problemă”, anunță președintele.

Igor Dodon a remarcat și parteneriatul cu alte țări care este benefic pentru dezvoltarea Capitalei. Președintele a amintit despre decizia unei companii de stat din Rusia de a dona municipiului Chișinău 5 mijloace de transport cu destinație specială pentru deszăpezirea drumurilor.

De asemenea, șeful statului a menționat că susține toate proiectele primăriei Chișinău de promovare a modului sănătos de viață.

În cazul în care Președintele R. Moldova a uitat care îi sunt atribuțiile, publicăm mai jos integral Statutul și atribuțiile președintelui Republicii Moldova (http://www.presedinte.md/statutul-si-atributiile

Atribuțiile Președintelui Republicii Moldova

Convocarea Parlamentului

Președintele Republicii Moldova, convoacă Parlamentul în cel mult 30 de zile de la alegeri (articolul 63 alineatul (2) din Constituție).

Dreptul la inițiativă legislativă

Președintele Republicii Moldova are dreptul la inițiativă legislativă (articolul 73 din Constituție).

Mesaje Parlamentului

Președintele Republicii Moldova poate lua parte la lucrările Parlamentului. Președintele Republicii Moldova adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme ale națiunii (articolul 84 din Constituție).

Promulgarea legilor

Președintele Republicii Moldova promulgă legile și este în drept, în cazul în care are obiecții asupra unei legi, să o trimită, în termen de cel mult două săptămîni, spre reexaminare, Parlamentului. În cazul în care Parlamentul își menține hotărîrea adoptată anterior, Președintele promulgă legea (articolul 93 din Constituție).

Dizolvarea Parlamentului

În cazul imposibilității formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, Președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul.

Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Concomitent cu aceste posibilități, există și anumite restricții cu referire la dizolvarea Legislativului. Astfel, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată în cursul unui an. El nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui Republicii Moldova, și nici în timpul stării de urgență, de asediu sau de război (articolul 85 din Constituție).

Atribuțiile Președintelui la numirea Guvernului

Învestitura

Președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcția de Prim-ministru, iar în baza votului de încredere al Parlamentului, șeful statului numește Guvernul. În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției, Președintele Republicii Moldova revocă și numește, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului (articolul 98 din Constituție).

Desemnarea Prim-ministrului interimar

Președintelui Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar, în cazul imposibilității Prim-ministrului de a-și exercita atribuțiile sau în cazul decesului acestuia, pînă la formarea noului Guvern (articolul 101 din Constituție).

Atribuții în domeniul politicii externe

Președintele Republicii Moldova, care personifică statul și este chemat să-l reprezinte în relațiile cu alte state, la cel mai înalt nivel, își exercită funcția de reprezentant oficial al statului în colaborare cu Parlamentul și Guvernul și are următoarele atribuții în domeniul politicii externe:

poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate internaționale în numele Republicii Moldova și le prezintă, în modul și în termenul stabilit de lege, spre ratificare Parlamentului;
la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Moldova și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice;
primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale reprezentanților diplomatici ai altor state în Republica Moldova (articolul 86 din Constituție).
Atribuții în domeniul apărării

Președintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forțelor armate. El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau generală. De asemenea, în caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele Republicii Moldova ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război se le aduce, neîntîrziat, la cunoștința Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanșarea agresiunii.

Președintele Republicii Moldova poate lua și alte măsuri pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice, în limitele și în condițiile legii (articolul 87 din Constituție).

Numirea judecătorilor
Președintele Republicii Moldova numește în funcție judecătorii instanțelor judecătorești, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (articolul 116 alineatul (2) din Constituție).

Alte atribuții
Președintele Republicii Moldova îndeplinește și următoarele atribuții:

a) conferă decorații și titluri de onoare;
b) acordă grade militare supreme prevăzute de lege;
c) soluționează problemele cetățeniei Republicii Moldova și acordă azil politic;
d) numește în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege;
e) acordă grațiere individuală;
f) poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința asupra problemelor de interes național;
g) acordă ranguri diplomatice;
h) conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorii și altor categorii de funcționari, în condițiile legii;
i) suspendează actele Guvernului, ce contravin legislației, pînă la adoptarea hotărîrii definitive a Curții Constituționale;
j) exercită și alte atribuții stabilite prin lege (articolul 88 din Constituție).


Preluat de la: Timpul.md