Comisia Vetting: În audieri, a fost și un judecător bănuit cîndva într-un dosar penal

Cei trei candidați sînt evaluați în baza criteriilor de integritate stabilite în Legea 26/2022 privind unele măsuri aferente selecției candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

În audierea lui Ghenadie Mîra, au fost discutate două chestiuni de țin de integritatea etică a candidatului. „Membrii Comisiei au adresat întrebări pentru a clarifica lipsa menționării în chestionarul de etică a unei cauze penale din 2017, în care candidatul a fost bănuit și ulterior scos de sub urmărire penală, precum și circumstanțele declarării subestimate a valorii apartamentului în care locuiește. De asemenea, în ședința închisă, a fost examinată o sesizare privind presupusa neexecutare de către candidat a unei hotărîri a Curții Constituționale.

După analizarea informațiilor colectate în procesul de evaluare a candidatului Ion Talpa, Comisia nu a identificat dubii care să necesite a fi examinate suplimentar în audieri. Prin urmare, la audieri acesta a confirmat corectitudinea și valabilitatea informațiilor prezentate în declarații, chestionarul de etică și în răspunsurile oferite Comisiei pe parcursul evaluării”, precizează Comisia.

Audierea avocatului Vitalie Ciuchitu, candidat de pe lista Parlamentului pentru funcția de membru în CSM, a vizat cîteva aspecte de integritate financiară și etică.

„Membrii Comisiei au vrut să clarifice sursele mijloacelor financiare pentru economiile în numerar declarate, averea inexplicabilă pentru perioada 2008 – 2021, dar și potențiale probleme de integritate etică legate de includerea unui preț aparent fictiv în contractul de vînzare-cumpărare a unui automobil, dar și nerespectarea legislației cu privire la executarea unor lucrări de construcție.

La finalul fiecărei audieri, președintele Comisiei Vetting, Scott Bales, a oferit fiecărui candidat oportunitatea de a face scurte declarații.


Preluat de la: Noi.md