Cîtă carne, lapte și ouă s-au produs în Moldova de la începutul anului

În ianuarie-martie 2024 în comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost marcată majorarea producţiei (creşterii) animalelor (în greutate vie) cu 17,3%, care a fost generată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 26,3%. Concomitent, producţia animalelor în gospodăriile populației s-a micşorat cu 2,6%.

În pofida faptului că în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 23,2%, producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 0,2% în rezultatul micşorării acesteia în gospodăriile populației cu 5,1%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 1,1% fiind cauzată de micşorarea producţiei de ouă în gospodăriile populației cu 4,5%. În întreprinderile agricole producția de ouă a crescut nesemnificativ (cu 0,4%).


Preluat de la: Noi.md