Cînd expiră termenul limită pentru rectificarea declarațiilor de avere

Pînă la sfîrșitul lunii aprilie documentul se păstrează în sistemul informațional e-Integritate. În caz contrar, subiecții declarării riscă amenzi sau chiar pot fi demiși din funcție, a declarat la emisiunea „Zi de Zi” Viorel Sochircă, șef al Direcției evaluare, prevenire și implementare a politicilor, Autoritatea Națională de Integritate.

„Este o obligație de a depune declarația de avere și interese personale în caz contrar avem un articol din Codul Contravențional privind încălcarea regulilor de depunere a declarațiilor de avere și interese personale. Se sancționează chiar și o zi încălcarea termenului limită de depunere a declarațiilor. Vorbim de unele sancțiuni pentru nedepunere și există temei de eliberare din funcție. Este sancțiune și pentru neprezentarea datelor de către membrii de familie subiectului declarării. În cazul în care a fost încălcată legislația fiscală sau penală se sesizează Serviciul Fiscal de Stat sau Serviciul de urmărire penală”.

Subiecții declarării sînt demnitarii de stat, funcționarii publici, conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora, membrii de comisii de admitere, de evaluare, consilierii locali, a precizat Viorel Sochirca. În același timp, el a explicat ce date trebuie prezentate aceștia atunci cînd depun declarațiile de avere.

„Declarația de avere și interese personale este un act pe propria răspundere pe care este subiectul declarării să-l depună anula, sau la angajare, sau în cazul eliberării care conține un set de date importante. Este vorba despre informații generale despre subiect și membrii de familie a acestuia. La capitolul venituri, aici ne referim la toate veniturile pe care le-a realizat subiectul împreună cu membrii de familie. Nu e vorba doar despre salarii, dar și alt tipuri de venituri cum ar fi din activitatea didactică științifică, de creație, de înstrăinare a bunurilor imobile sau mobile, venituri din alte surse, indemnizații, alocații, obiecte prețioase, dar și valuta virtuală (…). Ultimul capitol care încheie ancheta de declarații sînt interesele personale, unde subiectul declarării este oblicat să-și declare calitățile de asociat, de membru, în organele de conducere, în organizațiile comerciale/necomerciale, în organizațiile internaționale”.

Pentru a verifica corectitudinea datelor, Autoritatea Națională de Integritate contrapune datele privind averea dobîndită și cheltuielile efectuate. Și, în cazul în care se constată o discrepanță care este mai mare de 20 de salarii nete lunare pe economie, atunci se sesizează organul de urmărire penală.

Precizăm că la 31 martie s-a încheiat perioada de depunere a declarațiilor anuale de avere și interese personale pentru anul 2023, iar pînă la sfîrșitul lunii trecute pe portalul Public au fost depuse 61 161 declarații.

Începînd cu 1 aprilie, subiectul declarării are la dispoziție termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită – 31 martie, pentru a depune declarația rectificată. Potrivit ANI, declarațiile de avere și interese personale ale categoriilor stabilite vor fi distribuite în mod aleatoriu către inspectorii de integritate pentru verificare.


Preluat de la: Noi.md