Cea mai performantă linie de sortare a cireșelor lansată la Strășeni

Această linie, cea mai performantă din țară, permite sortarea automatizată a cireșelor în funcție de mărime, culoare și calibru, eliminînd fructele cu defecte interioare și facilitînd ambalarea eficientă. Investiția în infrastructura post-recoltare include și un hydrocooler pentru răcirea fructelor colectate, menținînd astfel calitatea și prelungind durata de viață a cireșelor. De asemenea, au fost procurate lăzi de plastic reutilizabile și distribuite între producători-furnizori, pentru a reduce deșeurile de ambalaje și a crește eficiența operațiunilor de recoltare, răcire și depozitare.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a subliniat: „Asocierea în agricultură aduce beneficii semnificative, permițînd micilor agricultori să acceseze servicii moderne și eficiente, care altfel ar fi inaccesibile din punct de vedere economic. Formarea cooperativelor demonstrează cum resursele și cunoștințele pot fi combinate pentru a genera plusvaloare în sector. Agricultorii care se asociază și investesc se încadrează automat într-o categorie superioară, maximizîndu-și astfel veniturile. Exemplul Asociației Moldova Fruct, care a reușit să salveze producția și să evite pierderi semnificative datorită asocierii și colaborării strînse între membri, evidențiază avantajele practice ale cooperării în agricultură. Este evident că asocierea rezolvă două dintre cele mai mari probleme ale agriculturii din Republica Moldova: costurile ridicate de producție și prețurile mici de vînzare. Impactul social al asocierii este de asemenea notabil, cu tinerii implicați în afacerile agricole ale părinților lor, ceea ce asigură continuitatea și dezvoltarea sustenabilă a agriculturii moldovenești”.

Fondată de trei antreprenori cu experiență în sectorul horticol – un comerciant german de fructe, un exportator și un producător de fructe din Moldova – GAIA Investment SRL a realizat o investiție totală de peste 1 milion de dolari, din care 55 mii de dolari provin din sprijinul oferit de USAID prin intermediul proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală (PCRR). Astfel, s-a înființat un centru regional de consolidare și ambalare a cireșelor, ceea ce îi permite să consolideze fructe de la producătorii din regiune, să le sorteze și să ambaleze conform specificațiilor cumpărătorului.

Producătorii de fructe au investit în ultimii ani în soiuri moderne de cireș, solicitate pe piață, și în infrastructură de post-recoltare, cum ar fi răcirea forțată, păstrarea și ambalarea conform standardelor de siguranță alimentară GlobalGAP/GRASP. Eficiența acestor investiții a fost demonstrată în sezonul precedent, cînd Moldova a reușit să își mărească substanțial prezența pe piața UE.

„Fără linia de sortare și hydrocooler-ul instalate anul acesta, exporturile ar fi fost practic imposibile. Este o investiție majoră, dar care ne va permite să accesăm piața UE cu produse de calitate și valoare adăugată”, a menționat Mihai Chilianu, GAIA Investment.

Investițiile continue ale USAID și partenerilor săi au îmbunătățit capacitățile de export ale Moldovei, rezultînd în 2023 în exporturi de 16.000 de tone de cireșe, în valoare de peste 22 de milioane de dolari, plasînd Moldova printre primele 10 țări exportatoare de cireșe la nivel mondial.

În acest an, în pofida condițiilor climaterice nefavorabile pentru cireșe, în perioada mai-iunie, Moldova a exportat 12 300 tone de cireșe, 1700 dintre care au ajuns pe piața UE. Sezonul de export pentru cireșele din Moldova se va încheia la mijlocul lunii iulie.


Preluat de la: Noi.md