Ce act trebuie să completeze persoanele fizice care traversează vama cu bunuri

Documentul se depune în următoarele cazuri:

-Pentru mărfuri cu caracter comercial din bagajele personale, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească echivalentul în lei moldovenești a sumei de 1000 euro sau 1000 de kg în masă netă;

-Pentru bunuri al căror transport peste frontiera vamală se autorizează de către alte autorități de control;

-Pentru bagajul personal conform art. 225 Cod vamal;

-La solicitarea călătorului;

-La cerința funcționarului vamal.

De asemenea, formularul poate fi depus în cazul declarării voluntare a valorilor valutare de pînă la 10 000 de euro.


Preluat de la: Noi.md