Care este situația comerțului exterior al Republicii Moldova 

După cum a anunțat Biroul Național de Statistică, exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-februarie 2024 au constituit 472,7 milioane dolari SUA (78,6% din total exporturi), fiind în creștere cu 0,3% față de perioada similară din anul 2023.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-februarie 2024 s-au cifrat la 128,6 milioane dolari SUA (21,4% din total exporturi) sau cu 40,4% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din anul 2023.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deținut 13,4% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale – 8,0%.

Potrivit statisticii oficiale, exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-februarie 2024, au totalizat 402,0 milioane dolari SUA (cu 6,3% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2023), deținînd o pondere de 66,9% în total exporturi.

Totodată, exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-februarie 2024, au avut o valoare de 41,6 milioane dolari SUA (cu 31,4% mai puțin, în raport cu perioada similară din anul 2023), care echivalează cu o cotă de 6,9% în total exporturi.

Potrivit BND, în primele trei luni din 2024, importurile de mărfuri au totalizat 1375,0 milioane dolari SUA, nivel inferior celui realizat în perioada similară din anul 2023 cu 7,5%.

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-februarie 2024 s-au cifrat la 650,1 milioane dolari SUA (cu 9,2% mai puțin, față de aceeași perioadă din anul 2023), deținînd o pondere de 47,3% în total importuri.

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-februarie 2024 au avut o valoare de 52,0 milioane dolari SUA (cu 68,1% mai puțin, decît în perioada corespunzătoare din anul 2023), care echivalează cu o cotă de 3,8% în total importuri.

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2024 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 773,7 milioane dolari SUA sau cu 25,0 milioane dolari SUA (-3,1%) mai puțin, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2023.

În ianuarie-februarie 2024, balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 248,1 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 10,4 milioane dolari SUA, respectiv, cu 39,0 milioane dolari SUA (-13,6%) și cu 92,1 milioane dolari SUA (-89,8%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2023.


Preluat de la: Noi.md