Avocatul Poporului, despre transmiterea cu titlu gratuit a unui bun imobil. Opinia ombudsmanului, expediată Parlamentului

Proiectul de lege ce prevede transmiterea imobilului Bibliotecii Naționale în proprietatea Mitropoliei Basarabiei ar trebui să aiba raționamente legale și bine determinate. De această părere este Avocatul Poporului, Ceslav Panico.

Acesta a fost sesizat de grup de reprezentanți ai societății civile, care au invocat dezacordul cu inițiativa legislativă cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unui bun imobil al Bibliotecii Naționale a Moldovei în proprietatea Mitropoliei Basarabiei.

În legătură cu aceasta, ombudsmanul sugerează Parlamentului să reflecteze asupra interesului public urmărit prin acest proiect de lege și să-l supună unor consultări publice lărgite.

„Ceslav Panico ține să atragă atenție, că Republica Moldova este un stat imparțial și neutru față de religii, iar cultele religioase sunt autonome și separate de stat. Abordarea neutralității față de religie, a fost confirmată de către Curtea Constituțională, care a indicat că, păstrarea atitudinii neutre față de religie a fost instituită ca principiu însăși de la fondarea statului Republica Moldova.  Acest fapt denotă, că principiul laicității constituie parte a identității constituționale a Republicii Moldova”, se arată într-un comunicat pe site-ul Avocatului Poporului. 

În Opinia Comisiei de la Veneția prin care se abordează problema disputelor clasice cu privire la proprietatea religioasă se menționează că ,,În măsura în care legile tratează astfel de problemeeste important ca ele să fie elaborate și aplicate cât mai neutru posibil și fără a acorda un tratament preferențial nejustificat grupurilor favorizate.”

În acest sens, Avocatul Poporului notează că transparența în procesul decizional este o componentă importantă a statului de drept și democratic prin care se respectă drepturile omului. Organizațiile societății civile și alte părți interesate aduc o contribuție esențială la dezvoltarea și realizarea democrației și a drepturilor omului, în special prin participarea la viața publică și asigurarea transparenței și responsabilității autorităților publice.

Avocatul Poporului apreciază ca necesare dezbaterile publice şi consultarea opiniei tuturor părţilor interesate, în special autorităţilor a căror competenţă are tangenţă directă sau indirectă cu obiectul de reglementare a proiectului actului normativ, ceea ce constituie un principiu şi o obligaţie atât a legislativului, cât şi a tuturor autorităţilor publice implicate în procesul de legiferare.

În acest sens, Ombudsmanul consideră că intervenția statului ar trebui să fie limitată să se rezume la păstrarea neutralității pe marginea subiectului dat.

Odată ce au recurs la acest gest, autoritățile trebuie să se asigure mai întâi de toate că Biblioteca Națională a Moldovei va fi asigurată cu un alt spațiu fără a fi diminuat patrimoniul național.

În acest context, Avocatul Poporului a transmis Parlamentului o Opinie prin care a solicitat organizarea consultărilor publice largi și minuțioase pe marginea problemei abordate.

Opinia Avocatului Poporului poate fi consultată AICI.


Preluat de la: Publika.md