Astăzi în istorie: De la intrarea lui Hadrian în Roma la independența Sudanului de Sud – momente definitorii care au modelat lumea

0118: Hadrian, devenit împărat cu un an în urmă, la moartea lui Traian, își face intrarea în Roma.
Hadrian a fost unul dintre „cei cinci împărați buni” ai Imperiului Roman și este cunoscut pentru construirea faimosului zid care îi poartă numele în Marea Britanie. Deși legătura directă cu Moldova nu este evidentă, Imperiul Roman a avut o influență semnificativă asupra istoriei și dezvoltării spațiului românesc, inclusiv a Moldovei, prin romanizarea dacilor.

1520: Aceasta este data primei mențiuni păstrate privind o „hotărnicie” – se referea la fixarea hotarului dintre Țara Românească și Transilvania, în zona din nordul Olteniei.
Această mențiune a unei hotărniceri este semnificativă pentru istoria Moldovei, deoarece reflectă procesele de definire a granițelor și a identității teritoriale în spațiul românesc, care au avut un impact asupra dezvoltării ulterioare a Moldovei ca stat.

1600: Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia românească din Transilvania.
Mihai Viteazul este o figură emblematică pentru istoria românilor, inclusiv pentru cei din Moldova. Unirea pe care a realizat-o, chiar dacă a fost de scurtă durată, este un simbol al aspirațiilor de unitate națională, care rezonau și în Moldova.

1941: Armata Română încheie operațiunile militare în Nordul Bucovinei, atingând granița existentă între România și URSS în vara anului 1940.
Nordul Bucovinei, care a fost parte din România Mare, are o legătură istorică profundă cu Moldova. Evenimentele din 1941 au avut un impact semnificativ asupra populației din această regiune, care include și teritorii ale Moldovei de astăzi.

1941: În Transilvania de Nord, atribuită Ungariei fasciste prin Dictatul de la Viena, încep a fi organizate, de către autoritățile maghiare, detașamente de muncă formate din români.
Această perioadă a fost una dificilă pentru românii din Transilvania de Nord, inclusiv pentru cei din Moldova, care au fost supuși represiunilor. Memoria colectivă a acestor evenimente este încă vie în societatea moldovenească.

1943: Invazia aliată în Sicilia va cauza căderea lui Mussolini și-l va forța pe Hitler să anuleze o ofensivă majoră la Kursk.
Deși acest eveniment nu are o legătură directă cu Moldova, el a marcat un punct de cotitură în cel de-al Doilea Război Mondial, care a avut un impact profund asupra istoriei globale și, implicit, asupra Moldovei.

1947: Consiliul de Miniștri hotărăște să remită secretarului general al Organizației Națiunilor Unite declarația de intrare a României în forul mondial și de aderare la Carta Națiunilor Unite.
Acest eveniment este semnificativ pentru Moldova, deoarece aderarea României la ONU a avut implicații asupra politicii externe și a statutului internațional al țării, inclusiv în perioada postbelică când Moldova era parte a URSS.

1955: La această dată a fost citit, la Londra, în cadrul unei conferințe de presă, textul declarației ce punea bazele mișcării Pugwash.
Mișcarea Pugwash, având la bază idei de pace și dezarmare, este relevantă pentru Moldova, o țară care a cunoscut conflicte pe teritoriul său și aspiră la stabilitate și securitate regională.

1993: Conferința Națională a Frontului Democrat al Salvării Naționale (FDSN) a hotărât schimbarea denumirii partidului în Partidul Democrației Sociale din România (PDSR) (9-10).
Schimbările politice din România au avut întotdeauna un ecou în Moldova, dat fiind că cele două țări împărtășesc legături istorice și culturale strânse. Evoluția partidelor politice și a politicii din România sunt de interes pentru publicul moldovean.

2011: Sudanul de Sud și-a câștigat independența față de Sudan, în urma referendumului din ianuarie.
Acest eveniment este semnificativ la nivel global și poate avea un interes pentru Moldova, în contextul propriilor aspirații de suveranitate și integritate teritorială, precum și în lumina conflictului transnistrean.


Preluat de la: Unimedia.info