"Apă-Canal Chișinău” a început încheierea contractelor directe cu proprietarii de apartamente

Întreprinderea „Apă-Canal Chișinău” a inițiat procesul de încheiere a contractelor directe cu proprietarii de apartamente. Astfel, locuitorii orașului pot solicita contractarea directă a serviciului de apă și canalizare.

Astfel, cei care vor încheia contracte directe, vor achita consumul de apă indicat pe contorul din apartament, dar nu pe cel comun, instalat la branşamentul blocului.

Fiecare proprietar de apartament în parte, precum și administratorii blocurilor de locuințe, urmează să pregătească setul de acte necesare şi să le prezinde la sediul furnizorului de apă.

Dosarul va conţine: cerere-tip, cu anexarea copiei actului de identitate, copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă deținerea imobilului care face obiectul locului de consum respectiv, informația precontractuală la contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Cererile depuse de solicitanți vor fie examinate de către operator, iar după îndeplinirea cumulativă a cerințelor legale, vor fi încheiate contracte directe.

 


Preluat de la: Publika.md