ANRE a majorat  marja comercială specifică la comercializarea a produselor petroliere 

Temei pentru modificarea Hotărîrii ANRE nr. 779 din 22.12.2023 a constituit aprobarea, la data de 27.12.2023, a Hotărîrii Guvernului nr. 1064/27.12.2023 privind aprobarea Programului de implementare a schemei de obligaţii în domeniul eficienţei energetice pentru perioada 2024-2026, care prevede mărimea contribuțiilor ce urmează a fi achitate de către importatorii de produse petroliere și care constituie în anul 2024 o plată fixă de: 0,10 lei/litru la benzină, 0,11 lei/litru la motorină și 0,07 lei/litru la gazul lichefiat. Contribuțiile respective se includ în preţul de comercializare a produselor petroliere și urmează a fi transferate de către importatori pe conturile trezoreriale deținute de instituția publică de suport „Centrul Național pentru Energie Durabilă” în scopul realizării obiectivului strategic de creştere a eficienţei energetice a Republicii Moldova.

Astfel, marja comercială specifică la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul unu al anului 2024 a fost ajustată corespunzător mărimilor contribuțiilor fixe stabilite în Program și va fi diferită, în funcție de tipul de carburant: de 3,17 lei/litru la benzină și de 3,18 lei/litru la motorină.

Proiectul hotărîrii comportă un caracter urgent, cu efecte imediate pentru securitatea aprovizionării cu energie și a fost aprobat și pus în aplicare de către Agenție în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică.


Preluat de la: Noi.md