Activitatea industriei moldovenești

Despre acest lucru a anunțat Biroul Național de Statistică, menționînd că în luna noiembrie 2023, comparativ cu luna noiembrie 2022, producția industrială (serie brută) s-a redus cu 6,1%.

Acest lucru a fost determinată de descreșteri în industria prelucrătoare (-8,1%), generînd scăderea producției pe total industrie cu 6,5%.
Totodată, în luna noiembrie 2023, comparativ cu luna noiembrie 2022, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+13,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+1,1%), atenuînd scăderea producției pe total industrie cu 0,3% și, respectiv, 0,2%.

În general, în ianuarie-noiembrie 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, volumul producției în industria extractivă a scăzut cu 8,6%, iar în industria prelucrătoare – cu 5,6%.

La întreprinderile producătoare de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a fost înregistrată o creștere de 4,8%.

Potrivit statisticii, în ianuarie-noiembrie 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, au fost înregistrate creșteri la fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice cu 19,2%, echipamente electrice – cu 66,8%, mașini și echipamente – de 2,7 ori. Creșterea producției în industria metalurgică a fost de 27%.

În același timp, s-a înregistrat o scădere a producției industriale de 12,9% la întreprinderile alimentare, de 6% la fabricarea băuturilor, de 7,9% la fabricarea produselor textile, de 16,7% la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, de 11,8% – la fabricarea hîrtiei și a produselor din hîrtie, 27,3% – fabricarea substanțelor și a produselor chimice, 10,1% – fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, -4,2% – în industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații, și o scădere de 8,5% la fabricarea mobilei.


Preluat de la: Noi.md