Uniunea Europeană va mai acorda un credit de 100 de milioane de euro pentru asistenţă macrofinanciară

Guvernul a aprobat ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de vineri, 31 iulie, proiectele de legi pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, precum și a Memorandumului de Înţelegere în acest sens.

Potrivit vicepremierului Serghei Pușcuța, Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova prevede acordarea unui împrumut în valoare de până la 100 milioane euro, în două tranșe egale. „Obiectivul asistenței macrofinanciare respective este de a diminua constrângerile de finanțare externe ale țării, de a atenua balanța de plăți și necesitățile bugetului și de a sprijini Republica Moldova în situația financiară actuală”, a menţionat Puşcuţa.

Debursarea primei tranșe este necondiționată, în timp ce a doua tranșă, va depinde de progresele înregistrate în implementarea prevederilor Memorandumului de Înțelegere. Pentru debursarea tranșei nr.2 sunt propuse 6 acțiuni pe domenii precum: climatul de afaceri, buna guvernare și lupta împotriva corupției, gestionarea finanțelor publice. Astfel, acest acord vine să susțină o vastă agendă de reforme coordonate cu Uniunea Europeană

Maturitatea împrumutului este de maxim 15 ani. Rambursarea împrumutului va avea loc într-o singură plată. Rata dobânzii aplicată pentru fiecare tranșă va depinde de costul la care se va împrumuta Comisia Europeană pe piața financiară internațională.


Preluat de la: Publika.md