Una din Direcțiile Primăriei Chișinău, atacată în instanță

Dosarul a fost înregistrat miercuri, 6 martie, iar prima ședință încă nu a fost stabilită.

„Am depus o cerere prealabilă privind suspendarea actelor administrative emise de DGAMS și DGPDC, iar ca urmare a răspunsului negativ am atacat în instanța de judecată acțiunile ilegale întreprinse de DGPDC”, comunică reprezentanții Ministerului Muncii.

Ministerul Muncii a emis vineri, 8 martie, un comunicat de presă în care „condamnă disponibilizările asistenților personali efectuate contrar procedurilor legale de către Primăria municipiului Chișinău” și susține că „întreprinde toate măsurile legale pentru a susține și rezolva problema asistenților personali nedreptățiți”.

Potrivit reprezentanților Guvernului, Primăria mun. Chișinău dispune de resursele financiare necesare pentru a asigura finanțarea deplină a asistenților personali din cadrul Serviciului „Asistență Personală”.

„Stabilirea priorităților și utilizarea resurselor financiare a aparținut și aparține exclusiv autorităților administrației publice locale din mun. Chișinău, astfel finanțarea serviciilor sociale se efectuează din contul veniturilor proprii ale municipalității. În anul 2023, Primăria mun. Chișinău a alocat un buget de 154,2 milioane lei pentru asistenții personali”, notează Ministerul Muncii.

Reforma sistemului de asistență socială „Restart” nu a efectuat modificări în competențele municipiului Chișinău, susțin reprezentanții Ministerului Muncii.

„Cu referire la asistenții personali, subliniem faptul că aceștia, la fel ca și alți angajați din sfera asistenței sociale din mun. Chișinău, sînt angajați ai Direcției generale asistență medicală și socială (DGAMS) (sau după caz, ai Direcției generale protecția drepturilor copilului, în cazul unor angajați din această sferă). Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu are calitatea de angajator în raport cu acest personal”, menționează sursa citată.

Astfel, Ministerul notează că, la fel ca și pînă la demararea Reformei „Restart”, domeniile proprii de activitate ale mun. Chișinău se finanțează din contul veniturilor generale, ale defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, alte venituri ale bugetului local, dar nu din transferurile cu destinație specială.

„Ministerul Muncii și Protecției Sociale a comunicat acest lucru municipalității prin corespondența oficială în scrisoarea din data de 30.01.2024 cu nr. 509.

În cadrul controlului inopinat efectuat de Inspectoratul Social de Stat au fost depistate mai multe nereguli:

1. DGPDC Chișinău a efectuat modificarea termenului de admitere a beneficiarilor în Serviciu fără nici un temei legal.

2. Toți membrii echipei multidisciplinare indicate în procesul verbal sînt angajați ai DGPDC Chișinău, ceea ce este o încălcare a cerințelor standardele minime de calitate: „… echipa multidisciplinară trebuie formată din minimum 3 specialişti din domenii ca: asistenţă socială, medicină, educaţie etc.””, mai spune sursa citată.

Cu suportul partenerilor de dezvoltare, în luna decembrie 2023, Ministerul menționează că a inițiat un program de susținere, în cadrul căruia a fost oferită o plată unică de 5 000 de lei pentru 3019 familii care au la îngrijire și supraveghere copii cu dizabilități severe și 7 195 de familii cu persoane cu dizabilități, încadrate în Serviciul social „Asistență personală”. De aceste plăți au beneficiat și asistenții personali din Chișinău, potrivit Ministerului Muncii.

La sfîrșitul lunii februarie, Primăria Chişinău a informat că autoritățile municipale de profil oferă în continuare serviciul de asistenţă personală beneficiarilor, „conform prevederilor legislației în vigoare, în pofida presiunilor financiare”. Tatiana Oboroc, Șefa Direcției protecția drepturilor copilului, a precizat în cadrul şedinţei operative a serviciilor municipale, că nici un asistent personal nu a fost concediat. Totuși, acestora le-a fost redus regimul de muncă de la 40 de ore la 20 de ore pe săptămînă, „după ce s-a făcut o evaluare a numărului de ore în care este asistat beneficiarul”.


Preluat de la: Noi.md