Un preot de rang înalt din Drochia a murit la 68 de ani. Mesajul de condoleanţe al Mitropolitului Vladimir

„Cu durere în suflet am aflat de trecerea la Domnul a unui slujitor devotat şi statornic al Bisericii noastre strămoşeşti – Protoiereul Ioan Grigoraș din s. Cotova, r. Drochia, la 68 de ani de viață pământească.

Prin toată desfăşurarea vieţii, sfinția sa a luptat pentru binele Bisericii. A muncit să dobândească desăvârșirea turmei cuvântătoare şi o apreciere a semenilor. Cu alte cuvinte, a luptat pentru un rost mai deosebit în viaţa sa pământească. Dar, mai presus de toate, a trăit şi le-a făcut pe toate cu gândul la veşnicie.

A fost apropiat de enoriași, duhovnic înțelegător și slujitor statornic în slujba Domnului și a semenilor, care au găsit întotdeauna un cuvânt duhovnicesc și un glas părintesc la preotul lor.

Acum, în zilele trecerii sale la veşnicia cea nestricăcioasă, cele mai grăitoare cuvinte sunt ale Sfântului Apostol Pavel către ucenicul său Timotei: „lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Tim, 4, 7-8).

În aceste momente de întristare pentru familia sa și pentru credincioșii pe care i-a păstorit, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să aşeze sufletul slujitorului Său, preotul Ioan, în ceata drepților, în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi. 

Veşnica lui pomenire din neam în neam! Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru cei îndoliați.

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Sfânta Liturghie, apoi Slujba Înmormântării pentru nou-adormitul Prot. Ioan va fi săvârșită luni, 15.04.2024 începând cu ora 08.00, în biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, din s. Cotova, r. Drochia”, se arată în mesajul Mitropoliei Moldovei”, se arată în mesaj.

Protoiereu mitrofor Ioan Grigoraș (19 mai 1956 – 12 aprilie 2024) s-a născut într-o familie numeroasă, unde valorile creștine au fost îmbrățișate și transmise cu râvnă. Încă din copilărie, a fost învățat să respecte frica de Domnul și să iubească Biserica. Crescând într-un mediu de credință solidă, el și-a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu și neamului.

După absolvirea studiilor teologice la Lavra Cuviosului Serghie de Radonej din orașul Zagorsc, Rusia, Ioan Grigoraș s-a implicat activ în viața bisericească, dedicând 42 de ani slujirii la Sfântul Prestol. A manifestat întotdeauna o râvnă exemplară, o evlavie profundă și o frică de Dumnezeu în toate aspectele slujirii sale.

Pe lângă responsabilitățile sale pastorale, Protoiereul mitrofor Ioan Grigoraș a îndeplinit mai multe funcții administrative în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova. A fost un membru al Sinodului BOM, contribuind la luarea deciziilor importante pentru propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova. De asemenea, a avut onoarea de a fi membru al primului Parlament al Republicii Moldova, unde a încercat să îmbine principiile creștine cu cele ale democrației, menținând întotdeauna verticalitatea credinței și statornicia adevărului evanghelic.

Prin viața sa dedicată slujirii lui Dumnezeu și comunității, Protoiereul mitrofor Ioan Grigoraș a lăsat o amprentă profundă în inimile celor care l-au cunoscut, fiind un exemplu de credință și devotament pentru generațiile viitoare.


Preluat de la: Unimedia.info