UE cere informaţii suplimentare de la Meta privind abonarea la Facebook și Instagram

De asemenea, actuala cerere de informaţii abordează mai multe subiecte care fuseseră deja incluse în cererile de informaţii trimise către Meta începînd din octombrie 2023. Aceste cereri de informaţii includeau aspecte precum conţinutul cu caracter terorist, gestionarea riscurilor legate de discursul civic şi procesele electorale, precum şi protecţia minorilor.

Actuala cerere de informaţii se bazează pe răspunsurile anterioare ale Meta şi solicită informaţii suplimentare cu privire la metodologia care stă la baza rapoartelor Meta privind evaluarea riscurilor şi măsurile de atenuare a acestora, protecţia minorilor, alegerile şi manipularea mass-mediei.

Se solicită, de asemenea, ca Meta să furnizeze informaţii privind practicarea aşa-numitei „shadow banning” (blocarea accesului utilizatorilor fără ştirea lor) şi lansarea Threads.

Pînă la 15 martie, Meta trebuie să furnizeze informaţiile solicitate în baza răspunsurilor anterioare ale companiei către Comisie, iar răspunsurile la celelalte întrebări trebuie transmise pînă la 22 martie 2024.

Pe baza evaluării răspunsurilor primite de la Meta, Comisia va analiza care sînt etapele următoare. Acest lucru ar putea implica deschiderea oficială a procedurii în temeiul articolului 66 din Regulamentul privind serviciile digitale.

În cazul în care Meta nu răspunde, Comisia poate hotărî să solicite informaţiile prin intermediul unei decizii.

În acest caz, lipsa unui răspuns în termenul stabilit ar putea duce la impunerea de penalităţi cu titlu cominatoriu.


Preluat de la: Noi.md