Tinerii vor putea desfășura stagii plătite în mai multe autorități publice

Modificările la Legea cu privire la stagiile plătite în serviciul public prevăd extinderea sferei de aplicare a legii în cadrul unor autorități publice autonome. Astfel, tinerii vor putea desfășura stagii și în cadrul Curții de Conturi, Consiliului Concurenței, Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Audiovizualului, Agenției pentru Soluționarea Contestațiilor, Oficiului Avocatului Poporului, Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal etc. Fiecare dintre autoritățile respective vor fi responsabile de ajustarea și planificarea bugetului și locurilor disponibile în funcție de nevoile și prioritățile specifice.

Legea a fost completată și cu o clauză care prevede introducerea noțiunii de corp de rezervă a stagiarilor. Stagiarii din corpul de rezervă vor putea fi numiți într-o funcție publică de execuție în cadrul autorităților-gazdă unde au desfășurat stagiul, precum și în cadrul altor autorități publice, cu condiția finalizării unui stagiu complet și obținerii calificativului „foarte bine”.

O altă prevedere a proiectului vizează diminuarea numărului de ore, de la 720 la 480, pentru a reduce timpul necesar formării și adaptării stagiarilor, facilitînd astfel integrarea mai rapidă a tinerilor specialiști în activitatea autorității publice. De asemenea, stagiarii vor avea posibilitatea de a prelungi stagiul, pînă la 6 luni consecutive, în cazul în care acesta a fost suspendat din motive întemeiate. Totodată, în cadrul stagiului, persoanele cu dizabilități vor beneficia de un număr redus de ore, fără a fi redus cuantumul bursei.

De menționat că la prima ediție a programului de stagii plătite în serviciul public au fost selectați 29 de tineri. Aceștia au desfășurat stagii în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, Aparatului Președintelui țării, Cancelariei de Stat, ministerelor și autorităților administrative din subordinea acestora, autorităților administrative centrale subordonate Guvernului. Pentru următoarea ediție, cu recrutarea în perioada mai-iunie curent, sînt planificate 150 de locuri. Finanțarea stagiilor este asigurată de la bugetul de stat, precum și din resurse externe oferite de partenerii de dezvoltare, în baza unor acorduri între autoritățile publice și partenerii respectivi.


Preluat de la: Noi.md