Sistemul public de asigurări sociale: cum poate fi accesat rapid și comod

El poate fi descărcat, prin accesarea butonului ,,Solicită Certificat privind beneficierea de prestaţii sociale”.

Certificatul este semnat electronic, cu aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hîrtie și exclude necesitatea prezenței la ghișeu.

Serviciul electronic a fost dezvoltat de CNAS cu suportul Agenției de Guvernare Electronică și se încădrează în realizarea obiectivului general de digitalizare a 100 % din serviciile publice prestate pînă în 2030.


Preluat de la: Noi.md