Serviciul Fiscal vine cu un anunț pentru agenții economici

Așadar, sînt vizați următorii subiecți:

-casele de amanet (lombarduri), care cad sub incidența Legii nr. 282/2004 privind regimul metalelor prețioase şi pietrelor prețioase, începînd cu data de 07.2024;

-întreprinderile de stat și societățile comerciale cu cota majoritară de stat, cu excepția Î.S. „Poşta Moldovei”, începînd cu 07.2024.

În context, agenții economici vizați urmează să scoată de la evidență și din exploatare ECC de tip vechi și să înregistreze ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vînzărilor”, conform procedurii stabilite prin Regulamentul cu privire la modul de evidență şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control.


Preluat de la: Noi.md