Șef din organele de forță, prins cu avere nejustificată

Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat în perioada 01.08.2016 – 26.05.2023 în mărime totală de 971 330 lei între averea dobîndită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiect și membrii săi de familie.

Subiectul controlului nu a putut prezenta justificative privind disponibilitățile financiare ce sînt constatate ca diferențe între veniturile sale în raport cu cheltuielile.

După rămînerea definitivă a actului de constatare, subiectului îi va fi întrerupt raportul de muncă, fiind decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică pe o perioadă de trei ani, cu înscrierea în Registrul interdicțiilor. În vederea confiscării averii nejustificate, cauza se va transmite instanței de judecată.

Persoana supusă controlului are dreptul de a contesta actul de constatare, care la moment nu este definitiv.


Preluat de la: Noi.md