Sărbătoare MARE pentru credincioși. Rugăciune ce trebuie spusă

Sfântul Cuvios Timotei a trăit în timpul împăratului iconoclast Constantin Copronim. Acesta a locuit în pustietate, lângă muntele Olimp, în Simvoli, de unde și numele acestuia. El a fost ucenicul lui Teoctist și a decis că vrea să își dedice viața lui Dumnezeu încă de tânăr. Astfel, el a intrat la mănăstire și se ruga toată noaptea și făcea toate faptele cele bune. El a rămas fecior toată viața sa, iar pentru dorința sa de a fi bineplăcut lui Dumnezeu, acesta a decis să îl înzestreze cu darul de a face tămăduiri și de a alunga spiritele rele din oamenii ce sufereau de acestea. A stat mai toată viața singur, și s-a mutat dintr-un loc în altul, până când a ajuns în împărăția Cerurilor.

Glasul al 4-lea
Dumnezeul părinţilor noştri, Care Te porţi pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile părinţilor noştri, îndreptează viaţa noastră în pace.

Glasul al 4-lea.
Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

Ca o stea luminoasă de la Răsărit strălucind, ai luminat în inimile credincioşilor faptele bune ale minunilor tale, purtătorule de minuni, de Dumnezeu Înţelepţite Timotei.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Grăbeşte de ne întâmpină…
Neprihănit te-ai arătat cu adevărat Celui Ce ţi-a zidit sufletul şi trupul tău, Cuvioase părinte al nostru Timotei. Pentru aceasta te şi veseleşti împreună cu fecioarele cele înţelepte; şi cu credinţă dănţuieşti împreună cu cuvioşii părinţi; iar nouă te-ai arătat izvorâtor de minuni.


Preluat de la: Timpul.md