Republica Moldova a adoptat proceduri moderne de analiză a produselor vitivinicole

Astfel, sînt abrogate reglementările tehnice învechite și se introduc proceduri actualizate.

„Sectorul vitivinicol al Republicii Moldova este recunoscut pe plan internațional pentru calitatea și diversitatea vinurilor sale. Totuși, necesită continuu îmbunătățiri în ceea ce privește standardele de producție și control. Prin adoptarea acestui document, reafirmăm angajamentul față de alinierea la cele mai înalte standarde internaționale”, a menționat vicepremierul Vladimir Bolea.

Implementarea hotărîrii aduce multiple beneficii, inclusiv: creșterea calității și siguranței produselor vitivinicole oferite consumatorilor; consolidarea poziției vinurilor moldovenești pe piața internațională; sprijinirea producătorilor locali în aplicarea celor mai bune practici oenologice și asigurarea conformității cu standardele internaționale; utilizarea unor metode de analiză standardizate și recunoscute la nivel global.


Preluat de la: Noi.md