Reexaminarea pensiei – care este procedura și cîte cereri au fost depuse într-o lună

Astfel, beneficiarii sînt în drept de a depune cerere pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vîrstă, dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 2 ani, inclusiv şi în cazul pensiilor reexaminate la etapele anterioare cu condiţia realizării stagiului de cotizare de cel puțin 2 ani, notează Noi.md.

Menționăm, că pe parcursul lunii ianuarie 2024 au fost înregistrate peste 30 000 cereri pentru reexaminarea pensiei pentru limita de vîrstă.

Cererea de reexaminare a pensiei se examinează în termen de 60 de zile de la data depunerii şi pensia reexaminată se acordă începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.

Totodată, de la 01 ianuarie 2024, se reexaminează şi pensiile de dizabilitate, stabilite pînă la 01 ianuarie 2022, cu condiţia că persoanele au realizat un stagiu de cotizare de la 2 ani pînă la 7 ani.


Preluat de la: Noi.md