Procesul de prestare a serviciilor de alimentație a copiilor în școlile din Capitală va fi monitorizat

Activitățile ce urmează a fi realizate de Grupul de lucru pentru monitorizarea procesului de alimentație în instituțiile școlare publice din sectoarele municipiului Chișinău se referă la: calitatea și cantitatea produselor alimentare livrate în cantinele instituțiilor de învățământ; prezența și respectarea meniului-model pe 10 zile, coordonat cu Centrul de Sănătate Publică; meniul-zilnic de repartiție, întocmit în baza meniului-model; corespunderea normei fiziologice de consum pentru fiecare elev cu indicațiile meniului; respectarea recomandărilor privind funcționarea blocului alimentar în cadrul instituției de învățământ, în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID-19, în rândul elevilor și angajaților; corectitudinea formării prețurilor la produsele achiziționate și la bucatele preparate (aplicarea adaosului comercial); prezența documentului primar cu regim special – bonul de plată care conține totalitatea operațiunilor economice efectuate zilnic la bufete etc. 

La finalul controalelor, Grupul de lucru va întocmi un raport privind activitatea agenților economici care prestează servicii de alimentare a elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar.


Preluat de la: Publika.md