Procedurile de sistare a accesului la conținut web cu caracter infracțional vor fi reglementate

Documentul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, în contextul implementării modificărilor la Legea comunicațiilor electronice, adoptate în 2020, precum și a Convenției privind criminalitatea informatică, ratificată în 2009. De menționat că, în 2020, au fost adoptate modificări legislative, care vizează sistarea accesului la conținut infracțional, însă nu a fost prevăzut expres care autorități au competența de a dispune o astfel de măsură.

În acest context, autorii propun ca Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate să aibă atribuția de a dispune sistarea accesului la conținut web cu caracter infracțional. Acest lucru se va realiza cu respectarea unor principii clare, stipulate în lege: proporționalitatea; aplicarea măsurii tehnice de sistare cel mai puțin restrictive; informarea privind motivele sistării accesului și căile de atac; revizuirea periodică a necesității sistării în continuare a accesului la o anumită pagină web; respectarea dreptului furnizorilor de servicii de a aplica, din proprie inițiativă, alte măsuri pentru prevenirea utilizării abuzive a serviciilor sale. Sistarea accesului la pagina web care conține informații destinate și utilizate pentru pregătirea sau comiterea infracțiunilor va putea fi dispusă pe un termen de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, dar nu mai mult de 90 de zile. Ordinul de sistare a accesului la pagina web sau eliminarea de la sursă a conținutului online va putea fi contestat în instanța de judecată. De asemenea, cadrul legal a fost completat cu criterii privind sistarea accesului la pagina web sau eliminarea de la sursă a conținutului web.

O altă prevedere a proiectului de lege este atribuirea competenței Ministerului Afacerilor Interne de a dispune conservarea datelor informatice pînă la începerea urmării penale. Acest lucru va permite punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Esența conservării datelor informatice constă în prevenirea dispariției datelor informatice cu valoare probatorie, după alterarea sau ștergerea lor, inclusiv în urma expirării termenului legal de păstrare a datelor cu privire la traficul informatic, care este de șase luni. Potrivit notei informative a proiectului, conservarea datelor informatice nu este о ingerință în viața privată, deoarece nu presupune oferirea datelor respective către autoritățile abilitate, ci este о măsura de asigurare a integrității datelor pentru ulterioara obținere în condițiile legii.

Proiectul de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea criminalității informatice urmează a fi examinat în plenul Parlamentului. Autorii propun ca modificările legislative să intre în vigoare peste trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial, timp în care Guvernul va elabora instrucțiunile privind punerea în aplicare a prevederilor care vizează sistarea accesului la conținut infracțional.


Preluat de la: Noi.md