Procedura de înființare și edificare a monumentelor de for public la nivel local va fi simplificată

Monumentele de for public reprezintă bunuri imobile opere de artă plastică monumentală (compoziții spațial-volumetrice, statui, busturi, plăci comemorative cu relief sculptural, troițe, cruci). Acestea, împreună cu terenul delimitat pentru ele, au caracter decorativ, comemorativ sau religios, sînt amplasate în spații publice, pe terenuri aflate în domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. Legea prevede două tipuri de monumente de for public: cele de categoria A, incluse în Registrul național al monumentelor de for public aprobat de Parlament, în baza propunerilor Ministerului Culturii, care beneficiază de statut național de protecție și cele de categoria В, incluse în Registrul monumentelor de for public aprobat de autoritățile publice raionale, care beneficiază de statut local de protecție. Pentru ambele categorii de monumente procedura de înființare este unică și implică de fiecare dată aprobarea unei Hotărîri de Guvern.

Proiectul de modificare a Legii monumentelor de for public a fost elaborat de Ministerul Culturii. Inițiativa legislativă va fi propusă spre adoptare în a doua lectură în plenul Parlamentului.


Preluat de la: Noi.md