Persoanele, ale căror bunuri vor fi expropriate, vor fi scutite de la plata impozitului pe venit pentru despăgubirile primite

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi inițiativa legislativă a Ministerului Justiției, care are drept scop perfecționarea legislației referitoare la desfășurarea procedurilor de expropriere, și anume modificarea Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică și a altor acte normative.

Pe lîngă intervenția în Codul fiscal, care va stabili scutirea de la impozitul pe venit a despăgubirilor, acordate persoanelor private de dreptul de proprietate asupra bunurilor expropriate, documentul prevede și alte modificări ale legislației. Acestea vor impulsiona procedurile de expropriere și va accelera implementarea proiectelor strategice de infrastructură, care necesită exproprierea unor bunuri ale persoanelor.

„La baza elaborării proiectului de lege a stat necesitatea stringentă de a identifica soluții la un șir de situații problematice, sesizate în practică, care duc la prelungirea excesivă a duratei procedurii de expropriere și la ratarea oportunităților de obținere a unor finanțări din partea partenerilor de dezvoltare, atunci cînd sînt inițiate proiecte de infrastructură. Acest lucru generează presiuni financiare asupra bugetului public”, a explicat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.

Astfel, pe viitor, se va stabili că, în cazul desfășurării unor lucrări de utilitate publică, dezvoltatorul va putea recurge la inițierea lucrărilor în termeni mult mai prompți, după ce va fi stabilit cuantumul despăgubirilor, iar sumele vor fi acordate persoanelor îndreptățite. Aceasta în condițiile în care, pînă acum, în cazul apariției unor dezacorduri în legătură cu suma acordată, toată procedura de expropriere a bunului și, respectiv, desfășurarea lucrărilor de utilitate publică erau stopate pînă la decizia definitivă a instanței de judecată.

Menționăm că, în procesul de elaborare a proiectului de lege s-a analizat legislația mai multor state europene, în special cea a României, și au fost preluate mai multe exemple de bune practici.

Noile modificări legislative urmează a fi transmise Parlamentului pentru examinare.


Preluat de la: Noi.md