Pedepse de pînă la zece ani de închisoare pentru infracțiunile de mediu în țările UE

Distrugerea ecosistemelor, inclusiv pierderea habitatelor și exploatarea forestieră ilegală, va fi pedepsită cu sancțiuni și pedepse cu închisoarea mai aspre în temeiul directivei actualizate a UE privind infracțiunile împotriva mediului.

Susținătorii ideii de a face din ecocid o a cincea crimă internațională la Curtea Penală Internațională susțin că directiva actualizată incriminează efectiv ecocidul. Chiar dacă directiva nu include direct acest cuvînt, în preambulul său, aceasta face referire la „cazuri comparabile cu ecocidul”.

Captarea apei, reciclarea și poluarea navelor, introducerea și răspîndirea speciilor străine invazive și distrugerea ozonului sînt toate identificate ca activități de mediu în noua directivă. Cu toate acestea, directiva nu menționează pescuitul, exportul de deșeuri toxice în țările în curs de dezvoltare sau frauda pe piața carbonului.

În cazul persoanelor fizice – cum ar fi directorii executivi și membrii consiliilor de administrație – consecințele pentru comiterea de infracțiuni de mediu pot fi pedepsite cu închisoarea de pînă la opt ani, care pot ajunge la zece ani dacă acestea cauzează moartea unei persoane.


Preluat de la: Noi.md