Parlamentul va constitui Comisia de anchetă care va elucida spălarea banilor prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare

Parlamentul va constitui Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus  spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova.

Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați ai Fracțiunii Platforma DA și va fi dezbătut în ședința plenară a Parlamentului.

Potrivit proiectului, Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile și va audia părţile şi persoanele implicate. În termen de 90 de zile, va prezenta Parlamentului, raportul cu privire la elucidarea circumstanțelor de fapt şi de drept privind spălarea banilor murdari în proporție deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, începând cu anul 2010.

Comisia va avea 9 membri, deputați de la toate fracțiunile parlamentare.

”Hotărârea Parlamentului cu privire la constituirea Comisiei de anchetă urmează să legifereze activitatea unei Comisii speciale, împuternicită să consolideze eforturile tuturor instituțiilor statului pentru elucidarea circumstanțelor spălării banilor prin intermediul instituțiilor financiar – bancare și a instanțelor de judecată în perioada 2010 și 2014, în Republica Moldova, acțiuni care urmează să aducă rezultate concrete pentru identificarea celor vinovați, tragerea lor la răspundere în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cât și purificarea instituțiilor de stat de persoanele care au fost implicate direct sau indirect în schema respectivă”, se menționează în nota informativă a proiectului.

 


Preluat de la: Publika.md