Oleg Tofilat: "Am rezerve față de unele prevederi din Codul Feroviar care vor intra în vigoare în data de 18 februarie 2024"

Noul Cod al Transportului Feroviar a fost votat în Parlament în data de 3 februarie anul 2022. Documentul prevedea, între altele, crearea Autorității Feroviare ca autoritate administrativă subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu forma de organizare juridică de agenție, abilitată cu funcții de control în domeniul feroviar. Potrivit lui Oleg Tofilat, el personal a lucrat mult asupra textului acestui Cod și consideră versiunea adoptată în urmă cu doi ani bună, dar are totuși anumite rezerve.

Potrivit noului document, infrastructura feroviară va aparține în continuare statului, iar serviciile de tracțiune, transport pasageri și marfă vor putea fi prestate de operatori privați.

«Prevederea de bază este că operatorul de infrastructură trebuie să fie separat de operatorul de transport. Aș da o analogie cu aviația, unde aeroportul trebuie să fie separat de companiile aeriene: avem un singur aeroport și mai multiple companii aeriene. Fix așa ar urma să se întîmple și în domeniul feroviar: să avem un singur operator de infrastructură și mai mulți transportatori feroviari. Guvernul Republicii Moldova a ales o separare chirurgicală încă în 2017, în concepția de reformă a transportului feroviar și ea a trecut și în Cod. În viziunea mea, separarea chirurgicală în entități juridic independente, am în vedere cîteva societăți pe acțiuni separate ar trebui să meargă pas cu pas, mai întîi, să avem o separare pe intern, unde subdiviziunile de infrastructură și de transport-marfă vor avea o mai mare autonomie pe intern; modelăm relațiile financiare între ele, modelăm centrele de cost, asta deja în mare măsură s-a și făcut. Pe urmă, putem avea o structură de holding, unde, într-un singur centru de coordonare, aceste subdiviziuni de coordonare sînt cu un grad și mai înalt de independență, sînt societăți aparte cu un acționariat comun», a spus fostul director al CFM.

Din perspectiva serviciilor de transport pasageri, documentul creează temei legal necesar pentru stabilirea unor reguli stricte privind acordarea serviciilor de transport pasageri, modul de deservire, mecanismul de subsidiare pentru serviciile publice de transport feroviar de pasageri.

«Un aspect extrem de important ar fi mărimea pieței. Forța motrice a oricărei piețe este profitul. Atunci cînd noi avem 3 milioane de tone de marfă pe an, profitul este foarte greu de atins la feroviar, ceea ce înseamnă că atractivitatea pieței noastre pentru operatorii feroviari privați este foarte redusă, deocamdată. Eu cred că, la moment, noi nu avem aceste resurse de a face o separare și nici sensul economic și sensul intrinsec al reformei nu va fi apropiat {…} Multe termene din Cod nu sînt posibil de atins. Eu am avut discuții aprinse cu Guvernul încă în 2021, cînd se discuta Codul. Atunci am spus că este absolut lipsit de sens de a pune așa termene scurte. Tu nu poți face reforme, atunci cînd nu ai o stabilitate financiară, o stabilitate chiar și operațională», a precizat Tofilat.

„Odată cu aplicarea acestui mecanism, punerea căruia în aplicare este planificată pentru anii viitori, domeniul transportului feroviar va beneficia de un suport simțitor din bugetul de stat”, a menționat atunci instituția.


Preluat de la: Noi.md