,,O controversă binevenită în domeniul farmaceutic”. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

Avocat Bogdan Blaj: ,,O controversă binevenită în domeniul farmaceutic”. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 O nouă inițiativă legislativă a fost depusă la Senat, care vizează modificarea art. 12 din Legea 266/2008, după cum urmează: „ (1^1) În mediul urban și rural distanța minimă de amplasare a farmaciilor comunitare va fi de minimum 500 m, în aceeași localitate.”

La momentul actual, legea prevede doar un criteriu demografic, care presupune stabilirea numărului de farmacii ce se pot înființa într-o localitate în funcție de numărul de locuitori și al cărui scop este acela de a asigura servicii farmaceutice de calitate.

Practic, prin proiectul de lege,  se urmărește instituirea unui criteriu geografic pentru înființarea unei noi farmacii, respectiv, se propune respectarea unei distanțe de cel puțin 500 de m între farmacii.

Bogdan Blaj, avocat coordonator al echipei Blaj Law, în cadrul unei discuții, ne-a explicat că: ,,deși în aparență, ar putea părea ca fiind o măsură controversată, în realitate, varianta legislativă este binevenită în contextul actual, având în vederea concentrarea farmaciilor cu preponderență în mediul urban și, în sens invers, numărul redus al acestora în zonele care se îndepărtează de punctele centrale ale orașelor. ” O abordare în detaliu a acestei inițiative legislative, poate fi regăsită pe site-ul casei de avocatură Blaj Law, unde se arată, printre altele că: „Modificarea legislativă își propune reducerea numărului de farmacii din anumite sectoare geografice urbane, fiind fiabilă pe două paliere. Pe de o parte, asigură securitatea sistemului de sănătate publică, în contextul în care, conform statisticilor relevante realizate în domeniu, există un consum de medicamente în creștere la nivel național, amplificat și de supraaglomerarea cu farmacii, iar pe de altă parte, proiectul de lege sprijină componenta economică a farmaciilor independente, afectate în mod direct de monopolul creat de lanțurile mari de farmacii. Împrejurarea prezentată supra, va fi atenuată prin introducerea în Legea farmaciei nr. 266/2008 a prevederii conform căreia:„ (1^1) În mediul urban și rural distanța minimă de amplasare  a farmaciilor comunitare va fi de minimum 500 m, în aceeași localitate.” în cuprinsul  art. 12 din Legea 266/2008. În prezent, legea instituie doar un criteriu demografic în vederea înființării unei farmacii în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea 266/2008:  „Înființarea unei farmacii comunitare în mediul urban și rural se face în funcție de numărul de locuitori, atestat prin document emis de autoritatea administrației publice locale, potrivit datelor existente la Institutul Național de Statistici, după cum urmează: a. în municipiul București, o farmacie la 3.000 de locuitori; b. în orașele de reședință de județ, o farmacie la 3.500 de locuitori; c. în celelalte orașe, o farmacie la 4.000 de locuitori. ” Instituirea criteriului geografic are ca rațiune limitarea consecințelor negative pe care o piață cu farmacii la liber ar putea să le genereze asupra pacienților, în contextul în care, există o serie de factori preexistenți care prezintă riscul unei potențiale creșteri a consumului de medicamente de uz uman – mai exact, o disponibilitate exagerată a acestora în anumite arii geografice, dublată și de perpetuarea unor materiale publicitare. ” În cuprinsul aceluiași articol se arată în continuare că: „ necesitatea instituirii unui criteriu geografic a apărut, în principal, ca urmare a supraaglomerării zonelor urbane cu entități farmaceutice care aleg să le înființeze doar în zonele cu trafic intens de consumatori. În realitate, amplasarea acestora ar trebui să respecte principiile de etică, atât față de potențialii consumatori cât și cele de ordin concurențial. (…). Realitatea faptică ne arată că entitățile farmaceutice au în vedere doar piața geografică relevantă, la înființarea punctelor de desfacere, iar nu o distribuție uniformă a acestora pentru satisfacerea necesității de consum de medicamente a pacienților. Piața geografică relevantă reprezintă acea zonă în care întreprinderile sunt implicate în cererea și oferta de produse sau servicii, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene şi care poate fi delimitată de zonele geografice învecinate, deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil în respectivele zone. Acest aspect a generat concentrarea farmaciilor cu preponderență în mediul urban și, în sens invers, numărul redus al acestora în zonele care se îndepărtează de punctele centrale ale orașelor, motiv pentru care, proiectul de lege, este doar în aparență, o măsură controversată. ” Tot în sprijinul inițiativei legislative, echipa Blaj Law ne arată, contrar opiniilor vehiculate în presă, că: „instituirea criteriului geografic, respectiv a distanței de 500 de m între entitățile farmaceutice, nu va avea efecte asupra celor preexistente, contrar vocilor care critică previzibilitatea proiectului de lege, susținând lipsa unor criterii de delimitare a farmaciilor care își pot păstra spațiul în care își desfășoară activitatea curentă din moment ce se consideră că legea ar avea efect retroactiv, aspect care contravine realității.” Avocat Bogdan Blaj atrage atenția asupra numeroaselor modificări legislative din ultimii ani, care afectează în mod direct sectorul farmaceutic: ,, În ultimii ani, farmaciile au fost supuse mai multor modificări legislative succesive, echipa Blaj Law susținând în mod activ sectorul farma prin inițierea unor propuneri legislative care au ca  scop salvarea activității farmaciilor. Existența unui circuit economic stabil în ceea ce privește entitățile farmaceutice trebuie să primeze, deoarece doar prin protecția instituțiilor farmaceutice, chiar din faza incipientă a elaborării unui proiect de lege, se poate securiza accesul facil la medicamente al pacienților.” În articolul publicat pe site-ul Blaj Law se regăsesc mai multe detalii  „Chiar de dată recentă, mai exact în anul 2022, activitatea farmaciilor independente se vedea expusă riscului iminent de a fi grav afectată sau chiar suprimată. Practic, în urma controalelor realizate de Curtea de Conturi a României la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în anul 2016 acestea se vedeau sub amenințarea de a fi obligate la plata către FNUASS (Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate) a unui prejudiciu global estimat la zeci de milioane de euro. Respectivele controale,  vizau modalitatea în care s-au efectuat decontările din fondul FNUASS, Curtea de Conturi considerând că instituțiile farmaceutice ar fi trebuit să includă la decontare și reducerile comerciale acordate de către furnizori în urma negocierilor efectuate în mod individual de către acestea. Raportat la acest context dezastruos, un număr de peste 700 de farmacii au mandatat echipa Blaj Law pentru a le apăra interesele în fața CNAS. După eforturi considerabile, demersul colectiv s-a finalizat cu adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 308/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. În concret, echipa noastră a formulat o propunere de proiect de act normativ în vederea exonerării entităților farmaceutice de la plata pretinselor prejudicii calculate de Curtea de Conturi în 2016. În  propunerea de proiect de lege, echipa Blaj Law a cuprins dispoziții de exonerare de la plată a pretinselor prejudicii create prin mecanismul reținut de Curtea de Conturi în 2016, cu explicații juridice și cu argumente impuse de piața farmaceutică. Această propunere de proiect de act normativ a fost transmis în cadrul unui memoriu către organismele ce puteau să-și ofere concursul constituțional spre implementare. Adoptarea proiectului de lege a reprezentat un veritabil succes pentru situația economică a sectorului farma, având în vedere că forma promulgată de către Președintele României a cuprins, atât solicitarea exonerării farmaciilor de la plata sumelor decontate în mod nelegal de către CNAS, cât și tranșarea din punct de vedere temporal a limitelor în care acesta va opera, respectiv întreaga perioadă cuprinsă între 2015-2022. În final, farmaciile au fost exonerate de la plata sumelor calculate de Curtea de Conturi cu titlu de pretins prejudiciu adus bugetului de stat, prin acceptarea propunerii formulate de echipa noastră, sens în care s-a modificat și legislația aplicabilă. ” Drept concluzie, rațiunea oricărui proiect de lege trebuie să pornească de la realitățile sociale și ale pieței, orice modificare legislativă fiind necesar a se analiza atât punctual cât și în ansamblu, cu considerarea tuturor potențialelor avantaje sau dezavantaje, în crearea unui context legislativ echitabil.


Preluat de la: Timpul.md