Normativele de plată în localități pentru emisiile de poluanți

Plățile reglementate de prezenta Instrucțiune sînt:

-Plata pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare în aerul atmosferic se percepe de la persoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, dețin Autorizația pentru emisia poluanților în atmosferă de la sursele fixe și a căror activitate economică generează emisii de poluanți în aer.

-Plata pentru deversările de poluanți cu apele uzate se va percepe de la persoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, care admit deversări de poluanți: în obiective acvatice; în rezervoare receptoare, cîmpuri de filtrație, colectoarele canalelor de scurgere pentru must de dejecții animaliere și este percepută de la subiecții care admit asemenea deversări pentru întreg volumul evacuărilor de apă; evacuările de apă din bazinele piscicole și pentru scurgerile din averse de pe teritoriul întreprinderilor și este percepută de la subiecții care admit depășirea, în raport cu normativele stabilite, a masei de poluanți în apele reziduale.

-Plata pentru poluare în cazul depozitării deșeurilor se percepe de la persoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, utilizatori de terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile și operatori ai depozitelor de deșeuri și se aplică în cazul depozitării deșeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deșeuri).

Normativele de plată pentru emisiile de poluanți în atmosferă de la sursele staționare, în funcție de localități:

Normativele de plată pentru deversările de poluanți cu ape uzate, în funcție de localități::

– mun. Chişinău și mun. Bălţi – 280,80 lei pentru o tonă convențională;

– celelalte localități ( inclusiv din UTA Găgăuzia) – 237,60 lei pentru o tonă.


Preluat de la: Noi.md