Noi cerințe pentru prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale

Proiectul va reglementa în termeni mai clari prestarea și achitarea serviciilor comunale (încălzirea, alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea) și necomunale (furnizarea de energie electrică, servicii de securitate) în blocurile locative și casele individuale conectate la sisteme centralizate de alimentare cu energie termică.

Noul regulament descrie instrumentele și metodele de măsurare și calcul al consumului, inclusiv cum se procedează în situațiile în care contoarele sînt defecte sau nu sînt deloc. Astfel, ne asigurăm că toți consumatorii sînt facturați echitabil, pe baza unor criterii obiective și verificabile.

De asemenea documentul definește clar obligațiile locatarilor, proprietarilor și administratorilor pentru transmiterea datelor și pentru accesul la servicii și explică procesul de stabilire a tarifelor, rolul autorităților de reglementare și importanța transparenței în acest proces.

Regulamentul mai prevede și mecanisme prin care consumatorii pot depune plîngeri legate de calitatea sau facturarea serviciilor. Acest lucru le oferă cetățenilor posibilitatea de a solicita revizuirea oricăror probleme legate de serviciile primite.

De exemplu, dacă serviciile comunale și necomunale nu respectă termenele sau sînt de o calitate necorespunzătoare, atunci se efectuează un recalcul al plăţilor pentru luna în care au fost prestate aceste servicii. Un alt mecanism pentru a proteja consumatorii este repartizarea corectă a costurilor în situații în care sînt pierderi (de apă, energie termică etc). Acest lucru, la fel, evită suprataxarea unor consumatori și asigură echitate.

„Aprobarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra administrării și întreținerii corespunzătoare a întregului fond locativ din țară, dar cel mai important va proteja consumatorii prin definirea clară a metodelor de plată și asigurarea unor servicii de calitate”, susține ministrul Andrei Spînu.


Preluat de la: Noi.md