Noi beneficii pentru tinerii specialiști din medicină, cultură și educație

Astfel, cei cu studii superioare de licență în medicină vor fi incluși în lista beneficiarilor de indemnizații și compensații acordate din contul bugetului de stat. De asemenea, conform modificărilor Legii ocrotirii sănătății, vor fi compensate cheltuielile pentru naveta lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici, care au domiciliul în afara localităților în care activează.

Absolvenții studiilor superioare de licență în medicină și ai studiilor postuniversitare de rezidențiat, care vor activa timp de 5 ani în instituțiile în care vor fi repartizați de Ministerul Sănătății, vor beneficia de indemnizații, de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ și pentru consumul de energie termică și electrică.

Totodată, hotărîrea cu privire la încadrarea tinerilor specialiști în cîmpul muncii în funcții didactice vacante, aprobată de Guvern, prevede că, în primii 5 ani de activitate, absolvenții programelor de studii superioare de licență și master vor primi o indemnizație unică în mărime de 200 de mii de lei. Cei din învățămîntul profesional tehnic vor beneficia de 160 de mii de lei.

„Hotărîrea de Guvern are menirea să încurajeze tinerii specialiști din medicină și din educație să meargă în satele și orășelele noastre”, a accentuat premierul Dorin Recean.

În același timp, Regulamentul cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare și evidență a transferurilor cu destinație specială pentru susținerea tinerilor specialiști din domeniul culturii stabilește o indemnizație unică în mărime de 120 de mii de lei pentru absolvenții instituțiilor de învățămînt superior și de 90 de mii de lei pentru cei din învățămîntul profesional tehnic.

Banii vor fi achitați în trei tranșe egale, beneficiari fiind tinerii care se angajează, în primul an după absolvire, în instituțiile în care au fost repartizați de Ministerul Culturii și activează timp de trei ani în cadrul acestora.


Preluat de la: Noi.md