Mozaicul ”Arta” va fi transferat pe unul dintre pereții Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu (FOTO)

Mozaicul ”Arta” din municipiul Chișinău va fi transferat pe unul dintre pereții Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu. O decizie în acest sens a fost luată astăzi în cadrul ședinței de Guvern.

”Lucrarea de artă plastică monumentală deține statut de monument de for public, de categorie națională. Este înscrisă în Registrul național al monumentelor de for public. În Registru, lucrarea este trесută cu denumirea „Mozaic”. Autorul lucrării este Mihai Burea, datată cu anul 1974. Locul amplasării: fațada сеntrаlă și laterală а sălii de сinеmа а Palatului Rерubliсan de Сultură al Sindicatelor din strada Kiev, nr. 7 din municipiul Сhișinău. Luсrаrеа аrе о suрrаfаță totală de 230 m2. Potrivit documentelor de аrhivă, mozaicul vizat роаrtă denumirea, „Аrtа”, a comunicat Ministrul Educației, Igor Șarov.

Totodată, ministrul Șarov a menționat că la etapa de elaborării schiței de proiect de amplasare a panoului, au fost propuse spre examinare patru variante de reamplasare. A fost luată decizia de a amplasa mozaicul pe fațada construcției auxiliare a Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu. Mozaicul va fi orientat spre stada Maria Cibotaru.


Preluat de la: Publika.md